צמחים

הצמחים המופיעים באתר משתלת ריחן הם הצמחים שנמכרים במשתלה . הצמחים במשתלה מסודרים ומקובצים לפי אופיים הגנני כאשר כל קבוצה נמצאת באזור משולט וברור .

לכל סוג של צמחים ישנו שילוט ברור ומסודר המכיל את האינפורמציה הבסיסית החשובה לכלל באי המשתלה .כגון שם הצמח /שימוש בגינה /רוחב /גובה /תנאי הארה/עונות הפריחה / גודל המיכל / מחיר .

חלק מהצמחים נמכרים בגדלים שונים כאשר הסיווג של גודל הצמח נקבעלפי סטנדט גנני מקובל . מרבית השיחים המוצגים למכירה במשתלה הם משדה הגידול השייך למשתלה .

Showing 1–12 of 564 results