עשבוניים

לצמחים עשבוניים רב-שנתיים או חד-שנתיים ירוקים שהגבעול שלהם רכים/אינו מעוצה.
ישנם עשבוניים רב שנתיים או חד שנתיים . ניתן לשתול אותם בגן בשורות, בקבוצות קטנות או בגושים .
קבוצת הצמחים העשבוניים גדולה ומגוונת בעלי פוטנציאל צימוח של מספר שנים ופריחה כבר מהשנה הראשונה.
שימוש ברב-שנתיים עשבוניים בגינה קל יותר מאשר מוש בעונתיים .
המשתלה מגדלת ומוכרת מגוון רחב של צמחים עשבוניים ובגדלים שונים .

Showing 1–12 of 52 results