צמחי מים

צמחי המים מותאמים לתנאי הגידול המיוחדים שבמים. אותם גורמים המשפיעים על צמחי היבשה משפיעים גם על צמחי המים. ובנוסף הם מושפעים מכמות החמצן במים, מידת חדירת האור אל המים, טיב המים, הטמפרטורה והרכב הקרקעית . ניתן למיין את צמחי המים לשלוש קבוצות: •צמחי מים זקופים/מזדקרים: צמחים שחלקיהם התחתונים מצויים במים וחלקיהם העליונים זקופים מעל פני המים . •צמחי מים צפים: צמחים אשר כל גופם צף על פני המים .וצמחים אשר חלק מעליהם צפים על פני המים . •צמחי מים טבולים: צמחים שכל איבריהם טבולים במים ,או שתפרחותיהם בלבד מזדקרות מעל המים שילובם של צמחי מים בבריכות הנוי מרגש כל פעם מחדש. הצמחייה מהווה מרכיב חשוב בחזות הבריכה. הצמחייה מעניקה למתבונן תחושה שהוא צופה בדבר האמיתי. במשתלה ישנם בריכות מים בהם מוחזקים צמחי המים אשר נמכרים במשתלה .

Showing all 7 results